Posts Tagged ‘giraffage’

new song // Giraffage : “Green Tea”

new song // Giraffage : "Green Tea"

Giraffage // Green Tea [ft. Angelica Bess]


new song // Giraffage + Japanese Breakfast : “Too Real”

new song // Giraffage + Japanese Breakfast : "Too Real"

Too Real by Giraffage Giraffage // Too Real [ft. Japanese Breakfast]


new song // Giraffage + THEA : “Bring Me Your Love”

new song // Giraffage + THEA : "Bring Me Your Love"

Giraffage // Bring Me Your Love [ft. THEA]


live video // Giraffage

live video // Giraffage

Giraffage // [live for Yours Truly]